Algemene voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”, “algemene voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de Mindyourtrip-website (de “service”) gebruikt, die wordt beheerd door euro net (“ons”, “wij”, “onze”).

Gebruiksvoorwaarden

Wij leveren deze diensten aan u, die onderworpen zijn aan de voorwaarden die hieronder in dit document worden vermeld. Telkens wanneer u deze website bezoekt en haar diensten gebruikt, accepteert u de volgende voorwaarden. Dit is de reden waarom wij u dringend verzoeken ze aandachtig te lezen.

Privacybeleid

Tactus houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (welke vanaf 25 mei 2018 d3 WBP vervangt). Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als je toestemming geeft, of als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om deel te kunnen nemen aan de online coaching, of omdat dit verplicht is volgens de wet. We verwerking niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk voor de werking van de website (met name het gebruiksdagboek), of voor de online coaching. Gegevens worden alleen aan andere partijen verstrekt met toestemming van de cliënt. Gegevens in de online coaching worden alleen verzameld door medewerkers die tot geheimhouding zijn verplicht.

Auteursrechten

Inhoud die op deze website wordt gepubliceerd (digitale downloads, afbeeldingen, teksten, grafische afbeeldingen, logo’s) is het eigendom van euro net en / of euro net’s (content) ontwerpers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De volledige compilatie van de inhoud op deze website is de exclusieve eigendom van euro net.

Communicatie

De volledige communicatie met ons is elektronisch. Elke keer dat u ons een e-mail stuurt of onze website bezoekt, gaat u met ons communiceren. U stemt er hierbij mee in om berichten van ons te ontvangen. U stemt er ook mee in dat alle kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten voor dergelijke communicatie.

Toepasselijk recht

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in dat de Nederlandse wetgeving, ongeacht de principes van conflictwetten, deze voorwaarden en bepalingen of alle geschillen van welke aard dan ook die tussen euro net en u zal bepalen.

Geschillen

Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met uw bezoek aan deze website, zullen worden beslecht door de nationale rechtspraak  en u stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

Licentie en site-toegang

We verlenen u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website. U mag het niet downloaden of wijzigen. Dit kan alleen worden gedaan met schriftelijke toestemming van ons.

Gebruikers account

Als u een eigenaar van een account op deze website bent, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Wij behouden ons alle rechten voor om accounts te beëindigen, inhoud te bewerken of te verwijderen.